Site Loader

Mamografija je jedan od načina za rano otkrivanje oboljenja dojke, a metoda je bezbolna, neškodljiva rendgenska tehnika, kojom se dobija jasna slika o unutrašnjosti dojke. Zbog svoje jednostavnosti, cijene i korisnosti mamografija je još uvijek jako korišćenja u otkrivanju raka dojke.

Pogrešno je izbjegavati mamografiju, ukoliko je ona preporučena, iz straha od navodnog štetnog dejstva zračenja. Pri mamografiji žene su izložene veoma malim dozama radijacije, ali rizik je daleko manji od koristi koji mamografija može pružiti. Naime, uz veoma mali rizik da mamografija stvarno izazove neki maligni poremećaj, žena ima potencijalnu korist otkrivanja ima li već bolest i to u stadiju koji se lako i uspješno može liječiti.

Rak dojke je u gotovo svim populacijama u samom vrhu vodećih uzroka smrtnosti kod žena. Od raka dojke u BiH, prema statistikama, godišnje oboli više od 1.400 žena, a nekoliko stotina ih umre i to su uglavnom žene s rakom koji je u trenutku postavljanja dijagnoze već bio proširen izvan dojke. Zato se za mamografiju s pravom kaže da je „PREGLED KOJI ŽIVOT ZNAČI“

Specijalistički centar ZU “Focus medica” Doboj uz stručnost i veliko kliničko iskustvo specijaliste radiologije dr Obrada Jovića, posjeduje DIREKTNO DIGITALNI mamograf – Helianthus DBT, sa kojim se ostvaruju izvrsne dijagnostičke slike.

Digitalni mamograf - mamografija - Specijalistički centar ZU "FOCUS MEDICA" Doboj

Prvi mamogram bi trebalo uraditi oko 40. godine života žene. Kad žena pređe 50 godina, mamografski pregled treba da se obavlja svake 2-3 godine. Mamografsko snimanje se radi između petog i desetog dana, brojeći od prvog dana zadnje menstruacije. 

Kod osoba sa povećanim rizikom od raka dojke (ako je neko od članova ženske linije njihove porodice obolio od raka dojke) prvu mamografiju treba uraditi prije 35. godine života, a dalji mamografski pregledi su neophodni jednom godišnje.

Najveći broj promjena na grudima nisu zloćudne, ali ukoliko se uoče kvržice, tvrda mjesta ili bolovi dojke treba se odmah obratiti ljekaru radi otklanjanja sumnje na rak dojke. 

  • samopregled dojki, klinički pregled i palpacija dojki
  • ultrazvučni pregled
  • mamografija
  • magnetna rezonancija (MR)
  • kompjuterizirana tomografija
  • scintigrafija

Specijalističko-radiološki tim dr Obrada Jovića čeka na Vas!

Mamografija Doboj - Specijalistički centar ZU "FOCUS MEDICA" Doboj
Mamografija Doboj - Specijalistički centar ZU "FOCUS MEDICA" Doboj

ZAKAZIVANJE TERMINA, kao i za sve ostalo nas možete posjetiti ili nas možete kontaktirati na broj telefona

Zapratite našu Facebook stranicu