Site Loader
Magnetna rezonanca (MR) - Specijalistički centar ZU "FOCUS MEDICA" Doboj

Zakazivanje termina za ambulantnu kompjuterizovanu tomografiju (KT ili CT) i magnetnu rezonancu (MR) od 1. novembra sprovodiće ljekari porodične medicine, a ne Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kao što je do sada bio slučaj, što će pojednostaviti proceduru upućivanja na ovu dijagnostiku.


Magnetna rezonanca (MR) - Specijalistički centar ZU "FOCUS MEDICA" Doboj
MR u Specijalističkom centru ZU “FOCUS MEDICA” Doboj

Ova novina se uvodi jer je zahvaljujući Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu omogućena transparentnost liste čekanja na ove dijagnostičke preglede i jednostavno zakazivanje preko elektronskih uputnica. Dakle, doktori porodične medicine će imati uvid u slobodne termine za MR i KT u svim ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom za pružanje ovih pregleda, tako da je prestala potreba da FZO RS zakazuje MR i KT. Na ovaj način će se ubrzati procedura zakazivanja termina pacijentima i oni se neće morati vraćati porodičnom ljekaru da preuzmu uputnicu nakon zakazanog pregleda jer će doktor porodične medicine na licu mjesta pacijentu zakazati termin za MR ili KT. Pri tome će porodični doktor moći konsultovati i samog pacijenta u vezi sa terminom pregleda koji mu odgovara, kao i ustanovom u kojoj pacijent želi da obavi pregled, da se ne dešava da se naknadno mijenja termin ili ustanova. Naime, porodični doktor je dužan da pacijenta informiše o prvom slobodnom terminu i da zakaže pregled vodeći računa o zdravstvenom stanju osiguranog lica, a pacijent će moći odmah da preuzme svoju uputnicu. Uputnica koju je popunio porodični ljekar će kroz listu čekanja putem aplikacije ili IZIS-a biti vidljiva i ustanovama koje pružaju usluge MR i KT, kao i Fondu.  Važno je napomenuti da su ljekari nakon obavljenog MR ili KT pregleda obavezni u roku od tri dana napisati nalaz i mišljenje u elektronskoj formi u aplikaciji, odnosno IZIS-u, a nalaz će automatski biti vidljiv porodičnom doktoru, kao i doktoru specijalisti koji je predložio MR ili KT. Do sada je uglavnom bila praksa da na nalaz i mišljenje pacijenti čekaju najmanje sedam dana. Na ovaj način će biti znatno unapređena efikasnost pružanja zdravstvene zaštite.

Kao i do sada, prijedlog za upućivanje na MR i KT daje specijalista određene grane medicine iz zdravstvene ustanove sa teritorije Republike Srpske koja ima ugovor sa Fondom i koji ima šifru za predlaganje ovih pregleda. Budući da će nalaz specijaliste u kojem se preporučuje MR ili KT biti automatski vidljiv i porodičnom doktori, on može isti dan da zakaže termin za potrebni pregled. Pravo na pomenutu radiološku dijagnostiku na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja osigurano lice Fonda ima jednom godišnje po dijagnozi, kao i na jedan kontrolni pregled ukoliko je potreban. Izuzetak su oboljeli od malignih bolesti i djeca do 18 godina koje ljekari mogu da upućuju više puta i na isti pregled u toku godine, ukoliko je to potrebno. Kod nejasnih nalaza, takođe, postoji mogućnost da se pregled ponovi. Napominjemo da će se hitni slučajevi i dalje upućivati na bolničko liječenje u okviru kojeg će im se obaviti svi potrebni pregledi.


CT u Specijalističkom centru ZU "FOCUS MEDICA" Doboj
CT u Specijalističkom centru ZU “FOCUS MEDICA” Doboj

FZO RS će i u buduće definisati davaoce dijagnostičkih usluga i broj slobodnih termina i to na osnovu kapaciteta i rasporeda koje Fondu dostavljaju zdravstvene ustanove koje pružaju usluge MR i KT. FZO će imati uvid u liste čekanja i zakazane preglede i vršiće kontrolu zakazivanja. Takođe, Fond će redovno ažurirati aplikaciju ili IZIS, te prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti resornom ministru podnosiće godišnji izvještaj o vođenju i ažuriranju liste čekanja.

Inače, FZO RS je svim zdravstvenim ustanovama dostavio Uputstvo o načinu i postupku utvrđivanja i vođenja Liste čekanja na ambulantne usluge radiološke dijagnostike – kompjuterizovane tomografije i magnetne rezonance.

Podsjećamo da već niz godina FZO RS radiološku dijagnostiku ugovara i sa privatnim ustanovama što je značajno doprinijelo da se na MR i KT manje čeka, a pacijenti imaju pravo da biraju ustanovu. U odnosu na zemlje regiona čekanje na MR i KT preglede je u Republici Srpskoj znatno kraće budući da se u pojedinim zemljama okruženja na ove preglede čeka čak i do tri godine. Kod nas se na KT čeka do 10 dana, dok je čekanje na MR, ukoliko nije riječ o hitnim slučajevima, uglavnom par mjeseci i razlikuje se u zavisnosti o kojem se pregledu radi.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će i ubuduće nastaviti da pojednostavljuje procedure ostvarivanja zdravstvene zaštite, a ovo je samo jedan od konkretnih primjera prednosti i unapređenja efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite koje omogućava Integrisani zdravstveni informacioni sistem.

 

Vaš Specijalistički centar ZU “FOCUS MEDICA” Doboj – www.focusmedica-doboj.com

Post Author: admin