U našoj zdravstvenoj ustanovi možete obaviti sljedeće konsultativno-specijalističke preglede:

 1. Radiologa – Dr Obrad Jović
 2. Ginekologa – Dr Dragana Prodanović
 3. Specijaliste porodične medicine – Dr Vesna Živković
 4. Interniste – Dr Milan Blagojević
 5. Kardiologa / Aritmologa
 6. Kontrole pejsmejkera
 7. Vaskularnog hirurga
 8. Specijaliste nuklearne medicine
 9. Punkciju štitne žlijezde
 10. Onkologa
 11. Ortopeda
 12. Neuropsihijatra
 13. Dječijeg psihologa
 14. Pedijatra
 15. Endokrinologa
 16. Holter monitoring EKG-a
 17. Holter monitoring krvnog pritiska
 18. UZV srca
 19. EKG
 20. Neurologa
 21. Neurohirurga

 

Za sve potrebno nas možete kontaktirati na broj 053/226-387; 064/427-70-44 ili jednostavno doći do nas.

Tim ZU “FOCUS MEDICA” Doboj čeka na Vas!